Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa

W roku 2024 Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa przypada na 2 grudnia (poniedziałek)

Do święta pozostało jeszcze 185 dni co stanowi 6 miesięcy i 1 dzień.

To wydarzenie upamiętnia rocznicę uchwalenie Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji 2 grudnia 1949 roku. Konwencję podpisano 21 marca 1950 roku w Lake Success w stanie Nowy Jork. Polska przystąpiła do niej dwa lata później.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe