Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa

W roku 2022 Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa przypada na 2 grudnia (piątek)

To wydarzenie upamiętnia rocznicę uchwalenie Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji 2 grudnia 1949 roku. Konwencję podpisano 21 marca 1950 roku w Lake Success w stanie Nowy Jork. Polska przystąpiła do niej dwa lata później.


Nietypowe