MENU

Kalendarz internetowy

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa

W roku 2021 Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa przypada na 2 grudnia (czwartek)

Do święta pozostały jeszcze 202 dni co stanowi 6 miesięcy i 18 dni.

To wydarzenie upamiętnia rocznicę uchwalenie Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji 2 grudnia 1949 roku. Konwencję podpisano 21 marca 1950 roku w Lake Success w stanie Nowy Jork. Polska przystąpiła do niej dwa lata później.

Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Terminy

Zobacz również

© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.