Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom

W roku 2024 Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom przypada na 4 kwietnia (czwartek)

Do Międzynarodowego Dnia Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom pozostały jeszcze 194 dni co stanowi 6 miesięcy i 12 dni.

Miny stanowią ogromne zagrożenie dla człowieka – kontakt z nimi w najlepszym wypadku kończy się kalectwem. Prowadzenie akcji przeciwminowych ma celu zwrócenie uwagi na problem, który w niektórych krajach jest bardzo poważny – zagraża życiu, ale i hamuje postęp gospodarczy.


Nietypowe