MENU

Kalendarz internetowy

Światowy Dzień Rybołówstwa

W roku 2020 Światowy Dzień Rybołówstwa przypada na 21 listopada (sobota)


To święto zostało ustanowione, by uświadomić ludziom, że zasoby naszych jezior, rzek i mórz są ograniczone. Dlatego jeśli nadal chcemy łowić ryby, musimy robić to z głową.

© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.