Święto Wojskowej Służby Prawnej

W roku 2020 Święto Wojskowej Służby Prawnej przypada na 23 listopada (poniedziałek)

Do święta pozostały jeszcze 62 dni co stanowi 2 miesiące i 1 dzień.

Do podstawowych zadań Wojskowej Służby Prawnej należy prawna ochrona interesów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspieranie dowódców w pełnieniu zadań służbowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Święto ustanowił Minister Obrony Narodowej dnia 8 stycznia 2007 roku.

Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe
Inne święta tego dnia: