Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe-Południe

W roku 2024 Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe-Południe przypada na 12 września (czwartek)

Do Dnia Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe-Południe pozostały jeszcze 144 dni co stanowi 4 miesiące i 22 dni.

Święto obchodzone od 2011 roku ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ. Upamiętnia ono Plan Działania dla Promocji i Realizowania Współpracy Technicznej pomiędzy krajami rozwijającymi się przyjęty w Argentynie w 1978 roku. Współpraca krajów południowych dotyczy wielu kwestii: politycznych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, środowiskowych i technicznych.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Nietypowe