Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe-Południe

W roku 2020 Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe-Południe przypada na 12 września (sobota)


Święto obchodzone od 2011 roku ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ. Upamiętnia ono Plan Działania dla Promocji i Realizowania Współpracy Technicznej pomiędzy krajami rozwijającymi się przyjęty w Argentynie w 1978 roku. Współpraca krajów południowych dotyczy wielu kwestii: politycznych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, środowiskowych i technicznych.

Terminy

Zobacz również