Dzień Polskiej Harcerki

W roku 2023 Dzień Polskiej Harcerki przypada na 1 października (niedziela)

Do święta pozostał jeszcze 1 dzień.

Dziewczyny z harcerstwa swoje święto obchodzą w niedzielę najbliższą 2 października – dnia zakończenia walk Powstania Warszawskiego. To data wyznaczona przez harcerki, które przeżyły II wojnę światową i okupację, na znak pamięci za koleżanki, które odeszły na wieczną wartę.


Nietypowe