MENU Kalendarz Kalbi

Sprawdzian szóstoklasisty 2016


Od roku szkolnego 2016/2017 sprawdzian szóstoklasisty nie będzie przeprowadzany (Na wniosek MEN Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty, która to likwiduje ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas VI szkół podstawowych).

Terminy sprawdzianu szóstoklasisty - test kompetencji klasa 6
1 Podstawowy termin sprawdzianu – 5 kwietnia 2016 r. (wtorek)
  • część 1. - język polski i matematyka - godz. 9.00
  • część 2. - język obcy nowożytni - godz. 11.45
2 Termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – 12 stycznia 2016 r. (wtorek)
  • część 1. - język polski i matematyka - godz. 15.00
  • część 2. - język obcy nowożytni - godz. 17.45
3 Dodatkowy termin sprawdzianu (dotyczy również szkół dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym) – 2 czerwca 2016 r. (czwartek)
  • część 1. - język polski i matematyka - godz. 9.00
  • część 2. - język obcy nowożytni - godz. 11.45
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:
  • 17 czerwca 2016 r. ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu (data wydania zaśw.: 17.06.2016 r.)
  • 29 stycznia 2016 r. ze sprawdzianu przeprowadzanego w styczniu (data wydania zaśw.: 29.01.2015 r.)
Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 27 kwietnia 2015 r.Zobacz także: ferie zimowe 2016, kalendarz na rok szkolny 2015/2016, egzamin gimnazjalny 2016, egzamin maturalny 2016.
© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.