Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii

W roku 2024 Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii przypada na 3 maja (piątek)

3 maja to dzień, w którym nie tylko obchodzone jest święto konstytucji, ale również Międzynarodowy Dzień Alergii, natomiast 7 maja przypada Międzynarodowy Dzień Astmy. Choroby te są bardzo często powiązane ze sobą choć nie oznacza to, iż osoba mającej alergię zachoruje na astmę. Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii powstał w celu uświadamiania społeczeństwu czym charakteryzują się te choroby oraz, w jaki sposób można je leczyć. Jest to dzień, w którym każdy z nas może okazać wsparcie osobom borykającym się z alergią i astmą.

Czym dokładnie charakteryzują się te choroby?

Alergia jest to choroba, która objawia się poprzez nieprawidłową reakcję układu immunologicznego na alergeny, czyli występujące w naszym środowisku różnego rodzaju substancje. Alergia nazywana jest inaczej uczuleniem, bądź też nadwrażliwością. Dzieli się na pokarmową, wziewną, skórną oraz krzyżową. Ta pierwsza jest nieprawidłową reakcją organizmu na składniki pokarmowe. Może być bardzo niebezpieczna, gdyż zdarza się czasami, iż osoba chora doznaje wstrząsu anafilaktycznego (np. po spożyciu orzeszków ziemnych). W związku z tym należy niezwłocznie zadzwonić po pogotowie. Alergia wziewna to nic innego, jak uczulenie na pyłki, roztocza znajdujące się wokół nas. Kontaktowa powstaje na skutek zetknięcia się skóry człowieka z jakąś drażniącą substancją. Może objawiać się poprzez atopowe zapalenie skóry oraz kontaktowe zapalenie skóry. Alergia krzyżowa jest połączeniem dwóch innych np. wziewnej i pokarmowej.

Jakie są objawy alergii?

Najczęstszymi objawami towarzyszącymi tej chorobie są przede wszystkim:
- katar,
- kaszel,
- swędzenie skóry,
- biegunka,
- wymioty,
- kichanie,
- łzawienie oczu,
- duszności,
- napady astmy,
- pokrzywka,
- sucha skóra,
- łuszczenie się skóry,
- gorączka,
- obrzęki i wiele innych.

Wszystkie te objawy mogą występować pojedynczo lub z innymi.

Jak wygląda leczenie alergii?

Leczenie alergii u pacjentów polega na podawaniu osobie uczulonej odpowiednich leków (doustnych, dono0sowych, wziewnych itp.) oraz o ile to możliwe wyeliminowaniu czynników, które mają wpływ na powstawanie alergii. Możliwe jest także podawanie specjalnych zastrzyków. Taka sytuacja często zdarza się u pracowników schronisk dla zwierząt oraz lekarzy weterynarii. Zastrzyki te mają na celu odczulić pacjenta na dany alergen.

Astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa to choroba objawiają się występowaniem napadów duszności oraz kaszlu. Nazywana jest dychawicą i należy do grupy chorób zapalnych. Spowodowana jest ona infekcjami zarówno bakteryjnymi, jak i wirusowymi. Może pojawi się pod wpływem silniejszego stresu.

Jakie są główne objawy? Do objawów dychawicy zaliczamy:
- świszczący oddech,
- kaszel,
- duszności.

Należy podkreślić, iż jest to choroba nieuleczalna. W Polsce na astmę oskrzelową cierpi ponad 3 miliony osób.

Jakie są przyczyny tej choroby? Niestety przyczyny nie są jeszcze do końca znane, jednakże można wskazać kilka czynników, które mają wpływ na napady astmy. Wśród nich wyróżnia się reakcję alergiczną, mechanizmy zapalne oraz immunologiczno- alergiczne.

Jak wygląda leczenie?

Chorym podawane są leki, które mają za zadanie zmniejszy napady choroby lub je ograniczyć. Często [podawane są leki wziewne. Zaleca się także ograniczenie kontaktu z substancjami powodującymi napady.

Zachęcamy do udziału w Międzynarodowym Dniu Alergii oraz Astmy.