Międzynarodowy Dzień Ochrony Ekosystemu i Lasów Namorzynowych

W roku 2023 Międzynarodowy Dzień Ochrony Ekosystemu i Lasów Namorzynowych przypada na 26 lipca (środa)

Do Międzynarodowego Dnia Ochrony Ekosystemu i Lasów Namorzynowych pozostały jeszcze 233 dni co stanowi 7 miesięcy i 21 dni.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Ekosystemu i Lasów Namorzynowych ustanowiono, ponieważ namorzyny ulegają coraz większemu zniszczeniu w wyniku zanieczyszczeń wód. By nie stracić tych unikalnych ekosystemów trzeba głośno mówić o ich ochronie i działać w tym kierunku.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Nietypowe