MENU

Kalendarz internetowy

Międzynarodowy Dzień Ochrony Ekosystemu i Lasów Namorzynowych

W roku 2021 Międzynarodowy Dzień Ochrony Ekosystemu i Lasów Namorzynowych przypada na 26 lipca (poniedziałek)

Międzynarodowy Dzień Ochrony Ekosystemu i Lasów Namorzynowych ustanowiono, ponieważ namorzyny ulegają coraz większemu zniszczeniu w wyniku zanieczyszczeń wód. By nie stracić tych unikalnych ekosystemów trzeba głośno mówić o ich ochronie i działać w tym kierunku.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe
© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.