Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury

W roku 2024 Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury przypada na 14 listopada (czwartek)

Do Międzynarodowego Dnia Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury pozostało jeszcze 180 dni co stanowi 5 miesięcy i 27 dni.

Dzieła Sztuki powinny być dostępne dla wszystkich, aby każdy mógł obcować z kulturą. Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury ma nagłaśniać problem, który cały czas jest aktualny. Należy piętnować nielegalną sprzedaż wartościowych obrazów, ponieważ zamiast do muzeów trafiają do prywatnych kolekcji.