MENU

Kalendarz internetowy

Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury

W roku 2021 Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury przypada na 14 listopada (niedziela)

Do Międzynarodowego Dnia Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury pozostały jeszcze 214 dni co stanowi 7 miesięcy.

Dzieła Sztuki powinny być dostępne dla wszystkich, aby każdy mógł obcować z kulturą. Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury ma nagłaśniać problem, który cały czas jest aktualny. Należy piętnować nielegalną sprzedaż wartościowych obrazów, ponieważ zamiast do muzeów trafiają do prywatnych kolekcji.

Terminy

Zobacz również

© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.