MENU

Kalendarz internetowy

Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury

W roku 2021 Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury przypada na 14 listopada (niedziela)

Do Międzynarodowego Dnia Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury pozostało jeszcze 56 dni co stanowi 1 miesiąc i 26 dni.

Dzieła Sztuki powinny być dostępne dla wszystkich, aby każdy mógł obcować z kulturą. Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury ma nagłaśniać problem, który cały czas jest aktualny. Należy piętnować nielegalną sprzedaż wartościowych obrazów, ponieważ zamiast do muzeów trafiają do prywatnych kolekcji.


© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.