Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

W roku 2025 Światowy Dzień Dzikiej Przyrody przypada na 3 marca (poniedziałek)

Do Światowego Dnia Dzikiej Przyrody pozostało jeszcze 225 dni co stanowi 7 miesięcy i 10 dni.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody (ang. World Wildlife Day) obchodzony jest corocznie 3 marca. Jest to dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2013 roku w celu upamiętnienia podpisania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Celem Światowego Dnia Dzikiej Przyrody jest zwiększenie świadomości społecznej na temat konieczności ochrony dzikiej przyrody oraz działań na rzecz ochrony zagrożonych gatunków.

Dzika przyroda, czyli środowisko naturalne, w którym żyją dzikie zwierzęta i rośliny, jest bardzo ważnym elementem ekosystemów na Ziemi. Zapewnia nam ona pożywienie, surowce naturalne, powietrze oraz wiele innych korzyści, jakie płyną z harmonijnej współpracy człowieka z naturą. Jednak dzika przyroda jest coraz bardziej niszczona przez człowieka - wyniszczenie lasów, zanieczyszczenie wód, zmiany klimatu, a także nielegalny handel dzikimi zwierzętami i roślinami to tylko niektóre z problemów, jakie dzisiaj stoją przed ochroną dzikiej przyrody.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia dzikiej przyrody dla naszego życia i ekosystemów, jakie nas otaczają. W ramach obchodów tego dnia organizowane są różnego rodzaju akcje edukacyjne, konkursy, wystawy, warsztaty oraz konferencje, mające na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie stoją przed dziką przyrodą oraz na konieczność jej ochrony.

Celem Światowego Dnia Dzikiej Przyrody jest również zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, takich jak słonie, pandy, tygrysy, orły czy różne gatunki drzew i roślin zielnych. Ich populacje są coraz bardziej niszczone przez działalność człowieka, a ich wyginięcie ma ogromny wpływ na funkcjonowanie ekosystemów i ludzkie życie.

Warto zauważyć, że ochrona dzikiej przyrody to nie tylko zadanie rządów i organizacji pozarządowych, ale również każdego z nas. Możemy w codziennym życiu wprowadzać zmiany, które pomogą zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne, takie jak recykling, oszczędzanie wody i energii czy ograniczenie używania jednorazowych opakowań i plastiku. Możemy również wspierać organizacje zajmujące się ochroną dzikiej przyrody poprzez dobrowolne wpłaty lub udział w akcjach wolontariackich.

Ważnym aspektem ochrony dzikiej przyrody jest również edukacja społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży. Dzięki temu możemy zwiększyć świadomość ludzi na temat dzikiej przyrody i zachęcić ich do działań na rzecz jej ochrony.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody przypomina nam, że musimy działać na rzecz ochrony dzikiej przyrody, aby zapewnić jej przetrwanie dla przyszłych pokoleń. To również okazja do refleksji nad naszym wpływem na środowisko naturalne i sposobami, w jakie możemy je chronić.