Światowy Dzień Lasu Deszczowego

W roku 2024 Światowy Dzień Lasu Deszczowego przypada na 22 czerwca (sobota)

Do Światowego Dnia Lasu Deszczowego pozostały jeszcze 122 dni co stanowi 4 miesiące i 1 dzień.

Światowy Dzień Lasu Deszczowego to najlepsza okazja do rozpoczęcia dyskusji na temat sukcesywnego niszczenia przez ludzi „płuc świata”. Działania podejmowane przez różne organizacje w tym dniu dążą do tego, aby cały świat zwrócił uwagę na wycinkę drzew w lasach deszczowych.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Nietypowe