Światowy Dzień Lasu Deszczowego

W roku 2024 Światowy Dzień Lasu Deszczowego przypada na 22 czerwca (sobota)

Do Światowego Dnia Lasu Deszczowego pozostało jeszcze 25 dni.

Światowy Dzień Lasu Deszczowego to najlepsza okazja do rozpoczęcia dyskusji na temat sukcesywnego niszczenia przez ludzi „płuc świata”. Działania podejmowane przez różne organizacje w tym dniu dążą do tego, aby cały świat zwrócił uwagę na wycinkę drzew w lasach deszczowych.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe