Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu

W roku 2024 Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu przypada na 11 maja (sobota)

Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu (World Fair Trade Day) to międzynarodowe wydarzenie obchodzone corocznie w drugą sobotę maja. Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości na temat sprawiedliwego handlu i promowanie jego wartości wśród konsumentów, producentów i polityków na całym świecie.

Sprawiedliwy handel to ruch mający na celu niesienie pomocy producentom w krajach rozwijających się, zapewniając im uczciwe warunki handlowe oraz dając im możliwość rozwoju. System ten opiera się na następujących zasadach:

  1. Uczciwe ceny: W ramach sprawiedliwego handlu producenci otrzymują uczciwe ceny za swoje produkty, co pozwala im pokryć koszty produkcji oraz utrzymania godziwego standardu życia.
  2. Przejrzystość i odpowiedzialność: Sprawiedliwy handel dąży do większej przejrzystości i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw, co pozwala na eliminację wyzysku i nieuczciwych praktyk.
  3. Warunki pracy: Ruch ten promuje godne warunki pracy, zakazuje pracy dzieci i niewolniczej, a także wspiera równość płci.
  4. Ochrona środowiska: Sprawiedliwy handel promuje zrównoważone praktyki rolnicze i przemysłowe, które mają na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W ramach tego dnia, konsumentom zachęca się do wybierania produktów sprawiedliwego handlu, takich jak kawa, herbata, czekolada, odzież czy biżuteria, które są produkowane w sposób etyczny i z poszanowaniem praw człowieka oraz środowiska naturalnego. Poprzez swoje codzienne wybory konsumenckie, każdy może przyczynić się do rozwoju sprawiedliwego handlu na świecie.