Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

W roku 2023 Światowy Dzień Ptaków Wędrownych przypada na 13 maja (sobota)

Do Światowego Dnia Ptaków Wędrownych pozostało jeszcze 96 dni co stanowi 3 miesiące i 7 dni.

Święto zostało ustanowione w 2006 roku przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma na celu promowanie ochrony ptaków wędrownych, głównie zagrożonych wyginięciem.


Nietypowe