Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

W roku 2022 Światowy Dzień Ptaków Wędrownych przypada na 14 maja (sobota)

Święto zostało ustanowione w 2006 roku przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma na celu promowanie ochrony ptaków wędrownych, głównie zagrożonych wyginięciem.


Nietypowe

© Copyright 2011-2022 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.