MENU

Kalendarz internetowy

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

W roku 2021 Światowy Dzień Ptaków Wędrownych przypada na 8 maja (sobota)


Święto zostało ustanowione w 2006 roku przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma na celu promowanie ochrony ptaków wędrownych, głównie zagrożonych wyginięciem.

Terminy

Zobacz również

© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.