MENU

Kalendarz internetowy

Międzynarodowy Dzień Rodzin

W roku 2021 Międzynarodowy Dzień Rodzin przypada na 15 maja (sobota)


Święto to ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 roku obchodzimy 15 maja. Ma na celu pogłębienie świadomości społeczeństwa, rządów na temat znaczenia rodziny i jej problemów we współczesnym świecie.

© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.