Międzynarodowy Dzień Rodzin

W roku 2024 Międzynarodowy Dzień Rodzin przypada na 15 maja (środa)

Do święta pozostały jeszcze 24 dni.

Święto to ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 roku obchodzimy 15 maja. Ma na celu pogłębienie świadomości społeczeństwa, rządów na temat znaczenia rodziny i jej problemów we współczesnym świecie.


Nietypowe