Międzynarodowy Dzień Rodzin

W roku 2023 Międzynarodowy Dzień Rodzin przypada na 15 maja (poniedziałek)

Do święta pozostało jeszcze 105 dni co stanowi 3 miesiące i 15 dni.

Święto to ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 roku obchodzimy 15 maja. Ma na celu pogłębienie świadomości społeczeństwa, rządów na temat znaczenia rodziny i jej problemów we współczesnym świecie.


Nietypowe