Dzień Wolnej Kultury

W roku 2023 Dzień Wolnej Kultury przypada na 20 maja (sobota)

Dzień Wolnej Kultury ma za zadanie zachęcić odbiorców do korzystania ze sztuki stworzonej przez wolnych artystów, rozpowszechniania jej, a także co ciekawe wnoszenia do niej swoich poprawek. W tym dniu twórcy wolnej kultury mają okazję do promocji swoich dzieł przed szerszą publicznością.


Nietypowe