Dzień Wolnej Kultury

W roku 2024 Dzień Wolnej Kultury przypada na 18 maja (sobota)

Do Dnia Wolnej Kultury pozostały jeszcze 24 dni.

Dzień Wolnej Kultury ma za zadanie zachęcić odbiorców do korzystania ze sztuki stworzonej przez wolnych artystów, rozpowszechniania jej, a także co ciekawe wnoszenia do niej swoich poprawek. W tym dniu twórcy wolnej kultury mają okazję do promocji swoich dzieł przed szerszą publicznością.


Nietypowe