Święto Straży Granicznej

W roku 2024 Święto Straży Granicznej przypada na 16 maja (czwartek)

Co to jest Święto Straży Granicznej?

Święto Straży Granicznej, obchodzone 16 maja, to specjalna okazja, by docenić niezwykle istotną pracę, jaką wykonują funkcjonariusze Straży Granicznej. To chwila, kiedy świętujemy i podkreślamy znaczenie tej formacji dla bezpieczeństwa naszego kraju.

Skąd wzięło się to święto?

Kiedy przychodzi 16 maja, Straż Graniczna zasługuje na szczególną uwagę. Ale dlaczego akurat ta data? Otóż, to właśnie 16 maja 1991 roku Straż Graniczna rozpoczęła swoje działania. Święto zostało formalnie ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 21 lipca 1995 roku, upamiętniając początek funkcjonowania tej kluczowej formacji.

Rola i zadania Straży Granicznej

Straż Graniczna to formacja mundurowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, której podstawowym zadaniem jest ochrona granic Polski. Powstała jako następca Wojsk Ochrony Pogranicza i od momentu powstania w 1991 roku, zajmuje się strzeżeniem naszych granic.

Ale Straż Graniczna nie jest tylko "strażnikiem granic". Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Straż Graniczna otrzymała dodatkowe zadania. Teraz nie tylko chroni granice naszego kraju, ale także zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, co dodaje jej obowiązkom dodatkowego wymiaru.

Obchody Święta Straży Granicznej

Obchody Święta Straży Granicznej to okazja do uczczenia trudu i zaangażowania, jakie wkładają strażnicy w ochronę naszych granic. W tym dniu, prezydent oraz inni wysocy urzędnicy często wręczają nominacje generalskie czy odznaczenia najbardziej zasłużonym funkcjonariuszom.

Święto to jest również doskonałą okazją do podkreślenia znaczenia Straży Granicznej dla bezpieczeństwa naszego kraju i Unii Europejskiej. Jest to moment, kiedy możemy wyrazić naszą wdzięczność za ich ciężką pracę i oddanie.

W każdym razie, 16 maja to dzień, kiedy powinniśmy szczególnie docenić ciężką pracę Straży Granicznej. Bez nich, nasz kraj nie byłby tak bezpieczny, jakim jest teraz.