MENU

Kalendarz internetowy

Światowy Dzień Własności Intelektualnej

W roku 2022 Światowy Dzień Własności Intelektualnej przypada na 26 kwietnia (wtorek)

Do Światowego Dnia Własności Intelektualnej pozostały jeszcze 192 dni co stanowi 6 miesięcy i 10 dni.

Święto ustanowiono w 2000 roku na pamiątkę wejścia w życie konwencji powołującej Światową Organizację Własności Intelektualnej w 1970 roku. Celem tego wydarzenia jest pogłębienie wiedzy na temat prawa własności intelektualnej, patentów, znaków towarowych, wzorów, czy podkreślenia ich znaczenia w codziennym życiu.


© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.