Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk

W roku 2024 Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk przypada na 19 września (czwartek)

Do święta pozostały jeszcze 94 dni co stanowi 3 miesiące i 2 dni.

To święto, które ma na celu chronienie przyrody. W związku z rosnącymi cywilizacyjnymi potrzebami człowieka, znikają kolejne gatunki dzikiej fauny i flory. Data 19 września odnosi się do Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, podpisanej w 1979 roku w Bernie.