Dzień Sejmu Polskiego

W roku 2024 Dzień Sejmu Polskiego przypada na 1 lipca (poniedziałek)

Do święta pozostało jeszcze 14 dni.

Co by nie mówić, w polskim sejmie niemal zawsze jest ciekawie. Czasami absurdalnie, śmiesznie, niekiedy nawet groźnie, ale na nudę nie można narzekać. Dzień Sejmu Polskiego jest dobrą okazją, by poznać bliżej jak on funkcjonuje i co tam tak naprawdę się dzieje.

Dzień Sejmu Polskiego - Hołd dla unii lubelskiej

Dzień Sejmu Polskiego obchodzimy 1 lipca, a uchwałę w tej sprawie posłowie podjęli 12 czerwca 2015 roku przez aklamację. Data upamiętnia zawarcie 1 lipca 1569 roku na Sejmie w Lublinie Unii Realnej (Lubelskiej) między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim. W wyniku tego porozumienia powstało państwo znane jako Rzeczpospolita Obojga Narodów ze stolicą w Krakowie. Od tego momentu Polska i Litwa miały wspólnego monarchę, herb, sejm, walutę oraz prowadziły spójną politykę zagraniczną i obronną. Zachowano natomiast odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo. Sejm, w skład którego wchodziły Senat i Izba Poselska, wzmocniony przez przedstawicieli Litwy, przez wiele lat był centrum decyzyjnym państwa. Izba Poselska składała się ze 77 posłów koronnych i 50 litewskich, natomiast skład Senatu tworzyło 113 senatorów koronnych i 27 litewskich. Wspólny Sejm Walny obradował w Warszawie. Do jego kompetencji należało głownie stanowienie prawa i wyrażanie zgody na podatki.

Unia Lubelska nie tylko nadała relacjom polsko-litewskim nowy charakter, ale i zapoczątkowała okres potęgi Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Obok Carstwa Rosyjskiego była ona największym państwem leżącym na kontynencie europejskim. Kraj złożony z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniał do 1795 roku. Do zakończenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów przyczyniły się kryzysy gospodarcze, polityczne a ostatecznie rozbiory dokonane przez Rosję, Prusy i Austrię.

Sejm współcześnie

Dzień Sejmu Polskiego jest dobrą okazją, by dowiedzieć się jak on funkcjonuje. W Sejmie podejmowane są przecież decyzje odnośnie życia całego społeczeństwa, więc każdemu powinno na tym zależeć. Oto kilka istotnych informacji o polskim Sejmie:
- Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
- Składa się z 460 posłów, którzy tworzą kluby lub koła poselskie albo pozostają niezrzeszeni. - Jego pracami kieruje marszałek wybierany na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Sejmu. Do jego obowiązków należy m. in. zwoływanie posiedzeń, na których obradują posłowie.
- Kadencja Sejmu RP trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia nowo wybranych posłów, jej koniec przypada na dzień poprzedzający zebranie się następnej kadencji.
- Prawo do kandydowania w wyborach do Sejmu RP uzyskuje się w wieku 21 lat.
- Kompleks budynków Sejmu i Senatu położony jest na skarpie wiślanej w Warszawie, w rejonie ulic Wiejskiej, Górnośląskiej oraz Piotra Maszyńskiego.
- Główna sala Sejmu to Sala Plenarna. Jest ona miejscem posiedzeń Sejmu, Zgromadzenia Narodowego oraz wspólnych posiedzeń Sejmu i Senatu. W tej sali przysięgę składa również nowo wybrany prezydent RP.

Jak wyglądają obchody?

Nie da się ukryć, że wiele osób jest sceptycznie nastawionych do polityków. Dla nich święto jest okazją, by przybliżyć codzienne życie Sejmu, pokazać się od tej mniej formalnej strony, zdobyć sympatie wyborów. W dniu Sejmu Polskiego można wybrać się na Wiejską i zobaczyć na własne oczy jak wygląda praca posłów. To chyba jedyna opcja, by włączyć się w obchody święta. Jak na razie bowiem trudno znaleźć informacje odnośnie jakichkolwiek zorganizowanych atrakcji, choćby na oficjalnej stronie Sejmu. Cóż, może politycy są tak zaaferowani pracą że nie mają czasu na świętowanie?