MENU Kalendarz Kalbi

Egzamin gimnazjalny 2019

Egzamin gimnazjalny 2018   |  
Terminy egzaminu gimnazjalnego
1 Podstawowy termin egzaminu gimnazjalnego:
 1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
  ☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
  ☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
  ☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00
  ☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
2 Termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
 1. część humanistyczna – 9 stycznia 2019 r. (środa)
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
  ☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 10 stycznia 2019 r. (czwartek)
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
  ☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 11 stycznia 2019 r. (piątek)
  ☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00
  ☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
3 Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:
 1. część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
  ☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
  ☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)
  ☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00
  ☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
4 Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
 1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
  ☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
  ☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
  ☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00
  ☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
Termin ogłaszania wyników oraz przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:
 • 14 czerwca 2019 r. ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu
 • 25 stycznia 2019 r. ze sprawdzianu przeprowadzanego w styczniu
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:
 • 19 czerwca 2019 r. ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu
 • 25 stycznia 2019 r. ze sprawdzianu przeprowadzanego w styczniu
Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Zobacz także: ferie zimowe 2019, kalendarz na rok szkolny 2018/2019, egzamin maturalny 2019.
© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.