Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej

W roku 2024 Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej przypada na 14 maja (wtorek)

Do święta pozostało jeszcze 21 dni.

W drugi wtorek maja przypada Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. Jest to dzień, w którym prowadzone są różnego rodzaju kampanie oraz happeningi mające na celu poszerzać wiedzę społeczeństwa na temat udaru. Jednym z głównych założeń jest także okazywanie wsparcia oraz pomocy osobom, które przeżyły udar.

Czym charakteryzuje się choroba?

Najwięcej, bo aż ok. 80% udarów dotyczy mózgu. Jego przyczyną jest przeważnie zwężenie, bądź zamknięcie światła naczynia, które doprowadza krew do mózgu. W Polsce ta choroba dot. ok. 70 tysięcy osób rocznie, z czego 30% z nich niestety umiera. Jest to bardzo poważna choroba, która wymaga natychmiastowej reakcji w chwili pojawienia się.

Jakie są rodzaje udaru?

Wyróżnia się udar krwotoczny w skład, którego wchodzą: zakrzepowo-zatorowy, zatorowy oraz hemodynamiczny. Dotyczy on około 90% wszystkich przypadków. Innym rodzajem jest udar krwotoczny, do którego należy krwotok śródmózgowy.

Jakie są przyczyny?

Wśród najczęstszych przyczyn wymienia się przede wszystkim nieprawidłowy styl życia, a więc złą dietę i brak ruchu. Bardzo często powiązany jest z osobami otyłymi, mającymi nadciśnienie oraz cukrzycę. Najbardziej narażone są osoby, które ukończyły 55 rok życia, jednakże nie jest to regułą. Częściej doznają go mężczyźni.

Jakie są objawy udaru?

Objawy zależne są od miejsca uszkodzenia mózgu. Jednym z pierwszych może być zarówno ból głowy, jak również mogą pojawić się wymioty oraz mdłości. Osoba, u której dochodzi do udaru przeważnie traci przytomność i zapada w śpiączkę. Następnie dochodzi do porażenia części ciała, sztywności karku oraz opadania kącika ust. W większości przypadków następstwem jest afazja, czyli zaburzenie pewnych mechanizmów, które programują czynności mowy. Innymi symptomami, które mogą wskazywać udar są amnezja, padaczka, zaburzenia mowy, urojenia, omamy, utrata świadomości.

W jaki sposób rozpoznać udar mózgu?

Jednym z podstawowych badań jest tomografia komputerowa, bądź rezonans magnetyczny. Innymi badaniami są dyfluzyjna technika echoplanarna. Można także wykonać przezczaszkową ultrasonografię dopplerowską. Jest jeszcze szereg innych badań, które mogą wskazywać na pojawienie się udaru np. morfologia, OB, badanie kardiologiczne, EKG i Holter oraz wiele innych.

Należy podkreślić, iż istnieją sposoby, aby uniknąć udaru takie, jak zachowanie odpowiedniej diety oraz uprawianie aktywności fizycznej.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Nietypowe