Egzamin maturalny 2020

Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 poniedziałek język polski - pp ① język polski – pr ①
9 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
10 środa język angielski – pp język angielski – pr
język angielski - dj ①
11 - czwartek Boże Ciało
12 - piątek - dzień bez egzaminów
13, 14 - sobota, niedziela
15 poniedziałek matematyka – pr filozofia – pp
filozofia – pr
16 wtorek biologia – pp
biologia – pr
wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
17 środa chemia – pp
chemia - pr
informatyka – pp
informatyka – pr
18 czwartek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki - dj
19 piątek geografia – pp
geografia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
20, 21 - sobota, niedziela
22 poniedziałek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski - dj
23 wtorek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski - dj
24 środa fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia – pp
historia - pr
25 czwartek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański - dj
26 piątek język włoski – pp
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
język włoski – pr
język włoski - dj
27, 28 - sobota, niedziela
29 poniedziałek języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)②
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
① pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

② Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
Część ustna egzaminu maturalnego - w 2020 odwołana ze względu na pandemię

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego – do 11 sierpnia 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach – do 11 sierpnia 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: do 11 sierpnia 2020 r.).

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1 Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 14.00
2 Część ustna nie jest przeprowadzana
Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.


Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – do 30 września 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z egzaminu maturalnego przeprowadzanego we wrześniu: do 30 września 2020 r.

Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zobacz także: ferie zimowe 2020, kalendarz na rok szkolny 2019/2020

Nietypowe