Światowy Dzień Filozofii

W roku 2024 Światowy Dzień Filozofii przypada na 21 listopada (czwartek)

Do Światowego Dnia Filozofii pozostało jeszcze 176 dni co stanowi 5 miesięcy i 23 dni.

Dzień Filozofii ustanowiony został w 2002 roku przez UNESCO, które uznało że trzeci czwartek listopada to doskonały moment, by uczcić dorobek filozoficzny całej ludzkości i zachęcić świat to głębokiej refleksji, otwarcia umysłów i wymiany poglądów. W ramach obchodów organizowane są konferencje, wykłady, debaty, warsztaty i inne wydarzenia kulturalne. UNESCO podkreśla znaczenie filozofii w procesie zmiany świata na lepszy poprzez zadawanie trudnych pytań i poszukiwanie właściwych odpowiedzi z myślą o poszanowaniu godności człowieka. Słowo filozofia pochodzi z języka greckiego i oznacza dosłownie „umiłowanie mądrości” – za twórcę tego terminu uważa się Pitagorasa, niemniej wielcy myśliciele znani byli jeszcze wcześniej (np. Tales z Miletu, VII wiek p.n.e.). Filozofia jest fundamentalną częścią dorobku kulturowego ludzkości. Od zawsze starała się wyjaśnić pochodzenie człowieka, sens jego życia oraz mechanizmy funkcjonowania świata. Na przestrzeni dziejów filozofia często wpływała na wydarzenia społeczne i polityczne. Wielkie przemiany światopoglądowe, takie jak romantyzm, oświecenie czy modernizm miały swoje odzwierciedlenie w myśli filozoficznej danych czasów. Niektóre starożytne trendy filozoficzne dziś taktowane są raczej w kategoriach ciekawostek, na przykład pogląd, że świat powstał z ruchów powietrza (Anaksymenes) czy też z ognia (Heraklit z Efezu). Najwięksi filozofowie w dziejach mają do dziś ogromny wpływ na postrzeganie rzeczywistości, a mądrość, którą za sobą pozostawili, prawdopodobnie nigdy nie straci na wartości. Nie oznacza to jednak, że niczego nowego nie da się już wymyślić, dlatego w trzeci czwartek listopada warto choćby trochę „poliflozofować”.