MENU

Kalendarz internetowy

W roku 2021 Powszechny Dzień Dziecka przypada na 20 listopada (sobota)

Do Powszechnego Dnia Dziecka pozostało jeszcze 118 dni co stanowi 3 miesiące i 26 dni.

Święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1954 roku, przyjęte przez większość krajów świata i obchodzony w różne dni. W wielu państwach jest to 1 czerwca. Co ciekawe, Polska wyprzedziła ONZ i Dzień Dziecka obchodzi od 1952 roku – pomysł, jak można się domyślać, zaczerpnięty został od wschodnich sąsiadów. Niezależnie jednak od daty dzień ten na całym świecie ma promować wzajemne zrozumienie pomiędzy dziećmi, przestrzeganie ich praw oraz troskę o ich właściwy rozwój. Istotnym elementem obchodów jest również zwrócenie uwagi na cierpienie najmłodszych. W ciągu ostatnich dekad zawartych zostało wiele międzynarodowych umów mających na celu wspólne zjednoczenie w staraniach o dobro dzieci. Najważniejsze z nich to Deklaracja Praw Dziecka z 1959 roku oraz podpisana w 1989 roku Konwencja o prawach dziecka. Mimo iż jej sygnatariuszami są aż 193 państwa, w dalszym ciągu miliony dzieci na świecie żyją w ubóstwie, spotykają się z dyskryminacją rasową, religijną i etniczną, są wykorzystywane do ciężkiej pracy, a nawet sprzedawane czy werbowane do uczestnictwa w konfliktach zbrojnych.  
Nie oznacza to jednak, że Dzień Dziecka to smutne święto, wręcz przeciwnie – w Polsce 1 czerwca nie brakuje celebracji, zabaw i prezentów dla najmłodszych. A dzięki uśmiechom maluchów nawet dorośli stają się bardziej pogodni. 
 

© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.