Zero dla Dyskryminacji

W roku 2023 Zero dla Dyskryminacji przypada na 1 marca (środa)

Do święta pozostało jeszcze 146 dni co stanowi 4 miesiące i 23 dni.

To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach programu UNAIDS, czyli Wspólnego Program Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS. Pierwsze obchody odbyły się w 2014 roku. Celem kampanii jest informowanie o ludzkim wirusie niedoboru odporności HIV i zespołu nabytego niedoboru odporności AIDS.


Nietypowe