MENU Kalendarz Kalbi

Egzamin maturalny 2017

Matura 2016   |   Matura 2018

Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część pisemna egzaminu maturalnego
MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 czwartek język polski - pp ① język polski – pr ①
5 piątek matematyka – pp wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
6, 7 - sobota, niedziela
8 poniedziałek język angielski – pp język angielski – pr
język angielski - dj ①
9 wtorek< matematyka – pr język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
10 środa wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
11 czwartek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki - dj
12 piątek biologia – pp
biologia – pr
filozofia – pp
filozofia – pr
13, 14 - sobota, niedziela
15 poniedziałek historia – pp
historia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
16 wtorek chemia – pp
chemia - pr
geografia – pp
geografia - pr
17 środa język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski - dj
18 czwartek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
19 piątek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski - dj
20, 21 - sobota, niedziela
22 poniedziałek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański - dj
23 wtorek język włoski – pp język włoski – pr
język włoski - dj
24 środa języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pp)②
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
① pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

② Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
Część ustna egzaminu maturalnego
od 4 do 26 maja język polski (prezentacja - formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
od 8 do 20 maja
(oprócz 14 maja)
język polski (wypowiedź – formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 30 czerwca 2017 r.
Termin wydania świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 r.).

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1 Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9.00
2 Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) – 23–25 sierpnia 2017 r.
Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 r.


Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 12 września 2017 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 12 września 2017 r.

Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Zobacz także: ferie zimowe 2017, kalendarz na rok szkolny 2016/2017, egzamin gimnazjalny 2017,
© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.