Egzamin maturalny 2018

Matura 2017   |   Matura 2019

Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym

Część pisemna egzaminu maturalnego
MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
4piątek język polski - pp ① język polski – pr ①
5, 6 - sobota, niedziela
7poniedziałek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
8wtorek język angielski – pp język angielski – pr
język angielski - dj ①
9środa matematyka – pr filozofia – pp
filozofia – pr
10czwartek biologia – pp
biologia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
11piątek wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
12, 13 - sobota, niedziela
14poniedziałek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
geografia – pp
geografia – pr
15wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki - dj
16środa chemia – pp
chemia - pr
historia – pp
historia - pr
17czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski - dj
18piątek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski - dj
19, 20 - sobota, niedziela
21poniedziałek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański - dj
22wtorek język włoski – pp język włoski – pr
język włoski - dj
23środa języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)②
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
① pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

② Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
Część ustna egzaminu maturalnego
od 9 do 22 maja
(oprócz 13 maja i 20 maja)
język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
od 7 do 25 maja
(oprócz 13 maja i 20 maja)
języki obce nowożytne

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 3 lipca 2018 r.
Termin wydania świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 3 lipca 2018 r.).

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1 Część pisemna – 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9.00
2 Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) – 21–22 sierpnia 2018 r.
Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.


Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 11 września 2018 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2018 r.

Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Zobacz także: ferie zimowe 2018, kalendarz na rok szkolny 2017/2018, egzamin gimnazjalny 2018,
© Copyright 2011-2020 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności witryny. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.