Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

W roku 2023 Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc przypada na 15 listopada (środa)

Ta choroba należy do głównych przyczyn przewlekłej chorobowości i umieralności na świecie. Celem obchodów jest poprawa opieki nad pacjentami ora zwiększenie świadomości na temat POChP, np. jej głównych przyczyn, którymi jest m. in. zanieczyszczone powietrze i palenie tytoniu.


Nietypowe