MENU

Kalendarz internetowy

Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

W roku 2021 Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc przypada na 17 listopada (środa)

Do święta pozostało jeszcze 116 dni co stanowi 3 miesiące i 24 dni.

Ta choroba należy do głównych przyczyn przewlekłej chorobowości i umieralności na świecie. Celem obchodów jest poprawa opieki nad pacjentami ora zwiększenie świadomości na temat POChP, np. jej głównych przyczyn, którymi jest m. in. zanieczyszczone powietrze i palenie tytoniu.

© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.