Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

W roku 2024 Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc przypada na 20 listopada (środa)

Do święta pozostały jeszcze 174 dni co stanowi 5 miesięcy i 21 dni.

Ta choroba należy do głównych przyczyn przewlekłej chorobowości i umieralności na świecie. Celem obchodów jest poprawa opieki nad pacjentami ora zwiększenie świadomości na temat POChP, np. jej głównych przyczyn, którymi jest m. in. zanieczyszczone powietrze i palenie tytoniu.