MENU

Kalendarz internetowy

Światowy Dzień Roweru

W roku 2021 Światowy Dzień Roweru przypada na 3 czerwca (czwartek)


Światowy Dzień Roweru został ustanowiony w 2018 roku przez zgromadzenie ONZ.  
Warto świętować Dzień Roweru bo: 
- rower jest prostym, niedrogim, niezawodnym, czystym i ekologicznym środkiem transportu 
- rower może służyć jako narzędzie rozwoju i nie tylko transportu, ale także dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i sportu 
- synergia między rowerem i użytkownikiem sprzyja twórczości i zaangażowaniu społecznemu, a użytkownikowi daje natychmiastową świadomość lokalnego środowiska 
- rower jest symbolem zrównoważonego transportu i przekazuje pozytywny sygnał do wspierania zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz ma pozytywny wpływ na klimat 
 
Ustanowienie Światowego Dnia Roweru przez ONZ ma zachęcać państwa członkowskie do: 
- zwrócenia szczególnej uwagi na rower w przekrojowych strategiach rozwoju oraz do włączenia roweru do międzynarodowych, regionalnych, krajowych i regionalnych polityk i programów rozwoju 
- do poprawy bezpieczeństwa drogowego i włączenia go do zrównoważonej mobilności oraz planowania i projektowania infrastruktury transportowej, w szczególności poprzez politykę i środki służące aktywnej ochronie i promowaniu bezpieczeństwa pieszych i ruchu rowerowego, z myślą o szerszych skutkach zdrowotnych 
- podkreślania i zwiększania wykorzystania roweru jako środka promowania zrównoważonego rozwoju, wzmocnienia edukacji, w tym wychowania fizycznego, dla dzieci i młodzieży, promowania zdrowia, zapobiegania chorobom, promowania tolerancji, wzajemnego zrozumienia i szacunku oraz ułatwiania włączenia społecznego i kultura pokoju 
- przyjęcia najlepszych praktyk i środków promowania roweru wśród wszystkich członków społeczeństwa iw związku z tym z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy w zakresie organizowania wycieczek rowerowych na szczeblu krajowym i lokalnym w celu wzmocnienia zdrowia fizycznego i psychicznego oraz poprawy samopoczucia i rozwoju kultury kolarstwa w społeczeństwie 
 
Ciekawostka: do ustanowienia tego święta przyczynił się Polak były kolarz polskiej kadry olimpijskiej, profesor socjologii w Montgomery College w Rockville Leszek Jan Sibilski. Był on głównym promotorem święta na forum OZN.

Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe
© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.