Światowy Dzień Roweru

W roku 2024 Światowy Dzień Roweru przypada na 3 czerwca (poniedziałek)

Do Światowego Dnia Roweru pozostały jeszcze 42 dni co stanowi 1 miesiąc i 12 dni.

Światowy Dzień Roweru został ustanowiony w 2018 roku przez zgromadzenie ONZ.

Warto świętować Dzień Roweru bo:
- rower jest prostym, niedrogim, niezawodnym, czystym i ekologicznym środkiem transportu
- rower może służyć jako narzędzie rozwoju i nie tylko transportu, ale także dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i sportu
- synergia między rowerem i użytkownikiem sprzyja twórczości i zaangażowaniu społecznemu, a użytkownikowi daje natychmiastową świadomość lokalnego środowiska
- rower jest symbolem zrównoważonego transportu i przekazuje pozytywny sygnał do wspierania zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz ma pozytywny wpływ na klimat

Ustanowienie Światowego Dnia Roweru przez ONZ ma zachęcać państwa członkowskie do:
- zwrócenia szczególnej uwagi na rower w przekrojowych strategiach rozwoju oraz do włączenia roweru do międzynarodowych, regionalnych, krajowych i regionalnych polityk i programów rozwoju
- do poprawy bezpieczeństwa drogowego i włączenia go do zrównoważonej mobilności oraz planowania i projektowania infrastruktury transportowej, w szczególności poprzez politykę i środki służące aktywnej ochronie i promowaniu bezpieczeństwa pieszych i ruchu rowerowego, z myślą o szerszych skutkach zdrowotnych
- podkreślania i zwiększania wykorzystania roweru jako środka promowania zrównoważonego rozwoju, wzmocnienia edukacji, w tym wychowania fizycznego, dla dzieci i młodzieży, promowania zdrowia, zapobiegania chorobom, promowania tolerancji, wzajemnego zrozumienia i szacunku oraz ułatwiania włączenia społecznego i kultura pokoju
- przyjęcia najlepszych praktyk i środków promowania roweru wśród wszystkich członków społeczeństwa iw związku z tym z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy w zakresie organizowania wycieczek rowerowych na szczeblu krajowym i lokalnym w celu wzmocnienia zdrowia fizycznego i psychicznego oraz poprawy samopoczucia i rozwoju kultury kolarstwa w społeczeństwie

Ciekawostka: do ustanowienia tego święta przyczynił się Polak były kolarz polskiej kadry olimpijskiej, profesor socjologii w Montgomery College w Rockville Leszek Jan Sibilski. Był on głównym promotorem święta na forum OZN.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe
Inne święta tego dnia:

Nietypowe