Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

W roku 2021 Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej przypada na 21 maja (piątek)

Do Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej pozostało jeszcze 209 dni co stanowi 6 miesięcy i 27 dni.

Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Jego misja to promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego.

Terminy

Zobacz również