MENU

Kalendarz internetowy

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

W roku 2022 Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej przypada na 21 maja (sobota)

Do Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej pozostały jeszcze 214 dni co stanowi 7 miesięcy i 2 dni.

Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Jego misja to promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego.


© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.