MENU

Kalendarz internetowy

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

W roku 2021 Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej przypada na 21 maja (piątek)

Do Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej pozostały jeszcze 122 dni co stanowi 4 miesiące i 2 dni.

Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Jego misja to promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego.

Terminy

Zobacz również

© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.