Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

W roku 2023 Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej przypada na 21 maja (niedziela)

Do Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej pozostały jeszcze 103 dni co stanowi 3 miesiące i 14 dni.

Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Jego misja to promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego.


Nietypowe