Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego

W roku 2023 Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego przypada na 21 maja (niedziela)

Do święta pozostało jeszcze 61 dni co stanowi 2 miesiące.

Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Jego misja to promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego.


Nietypowe