Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego

W roku 2022 Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego przypada na 21 maja (sobota)

Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej. Jego misja to promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego.


Nietypowe