Światowy Dzień Żaby

W roku 2022 Światowy Dzień Żaby przypada na 20 marca (niedziela)

W Światowy Dzień Żaby są organizowane różne wydarzenia, które mają przypominać, że płazy pozytywnie wpływają na ekosystem i nie wolno ich tępić, a wręcz przeciwnie niektóre gatunki są objęte ochroną całkowitą lub częściową.


Nietypowe