Międzynarodowy Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W roku 2024 Międzynarodowy Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw przypada na 27 czerwca (czwartek)

Międzynarodowy Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2017 roku, poprzez przyjęcie rezolucji A/RES/71/279.

Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw wynika z potrzeby skupienia uwagi na znaczeniu tych przedsiębiorstw w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. W szczególności ma to na celu promowanie innowacji, kreatywności i godziwej pracy dla wszystkich. Obchody tego dnia mają również na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat wkładu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zrównoważony rozwój oraz zachęcanie do formalizacji, uczestnictwa i wzrostu tych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, regionalnych i krajowych. Poprzez obchody dnia, państwa członkowskie są zachęcane do organizowania prezentacji badań, dyskusji politycznych, warsztatów praktyków i relacji właścicieli firm z różnych części świata, we współpracy z organizacjami publicznymi, prywatnymi i non-profit


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe