Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych

W roku 2024 Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych przypada na 29 czerwca (sobota)

Wojskowe Oddziały Gospodarcze zapewniają jednostkom wojskowym możliwość oddzielenia funkcji operacyjno - szkoleniowych od finansowo - gospodarczych. Święto ustanowiono w grudniu 2013 roku, jest ono okazją do nagrodzenia najlepszych żołnierzy.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe