Święto Wojsk Specjalnych

W roku 2024 Święto Wojsk Specjalnych przypada na 24 maja (piątek)

Wojska Specjalne to elitarna grupa żołnierzy, która bierze udział w najtrudniejszych operacjach wojskowych. 24 maja przypada rocznica ustawy z 2007 roku zgodnie z którą Wojska Specjalne uzyskały status odrębnego Rodzaju Sił Zbrojnych.