Dzień Księgowego (Buchaltera)

W roku 2022 Dzień Księgowego (Buchaltera) przypada na 9 czerwca (czwartek)

9 czerwca 1907 roku powołano do życia „Związek Buchalterów w Warszawie”, który obejmował swym zasięgiem całe Królestwo Polskie. Dziś więc Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (obecna nazwa) ma swoje urodziny.


Nietypowe