MENU

Kalendarz internetowy

Dzień Księgowego (Buchaltera)

W roku 2021 Dzień Księgowego (Buchaltera) przypada na 9 czerwca (środa)

Do Dnia Księgowego pozostały jeszcze 133 dni co stanowi 4 miesiące i 13 dni.

9 czerwca 1907 roku powołano do życia „Związek Buchalterów w Warszawie”, który obejmował swym zasięgiem całe Królestwo Polskie. Dziś więc Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (obecna nazwa) ma swoje urodziny.

© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.