Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych

W roku 2024 Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych przypada na 2 czerwca (niedziela)

Do Dnia Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych pozostało jeszcze 5 dni.

2 czerwca przypada Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych. Podstawowym celem tego wyjątkowego święta jest poznanie i zapamiętanie zasad prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej dla zwierząt, zarówno wolno żyjących, jak i tych udomowionych. Dzień ten powstał w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej #Usta-Pysk.

Dlaczego powstała kampania #Usta-Pysk?

Pomysłodawcą akcji jest nastoletnia pisarka i podróżniczka Nela Mała Reporterka, która na początku roku w Australii ratowała koale z terenów spalonych przez pożary. W czasie tych akcji, uświadomiła sobie, jak ważne jest szerzenie wiedzy o udzielaniu pomocy przedweterynaryjnej zwierzętom dzikim, ale również i domowym. Według danych organizatora akcji, Fundacji „The Adventure starts Here Foundation”, tylko 28% ankietowanych zna zasady udzielania pierwszej pomocy zwierzętom domowym, takim jak psy, koty, chomiki czy świnki morskie. W przypadku dziko żyjących stworzeń jeszcze mniej badanych, bo zaledwie 19%, twierdzi, że wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia.

Ważne informacje

Uwaga! Będąc świadkiem wypadku lub omdlenia zwierzaka, przede wszystkim zachowaj spokój! Twoje zdenerwowanie udzieli się zwierzęciu, które jeżeli jest przytomne, znajduje się w stanie ogromnego stresu, ponieważ nie rozumie, co się dzieje. Pamiętaj również, że zanim rozpoczniesz udzielanie pierwszej pomocy, poinformuj o tym kogoś dorosłego, najbliższą lecznicę weterynaryjną lub właściwe służby. Z kim się kontaktować:
- Gdy widzisz wypadek z udziałem zwierzęcia poza miastem, skontaktuj się z najbliższym nadleśnictwem. Jeśli nie masz takiej możliwości – dzwoń na numer 112.
- Jeżeli na terenie miasta widzisz zwierzaka, który potrzebuje pilnej pomocy, poinformuj Straż Miejską pod numerem 986.
- Masz w domu własnego zwierzaka? Koniecznie wpisz numer telefonu do lecznicy w swojej komórce.

Aby pomóc, a nie zaszkodzić sobie lub zwierzęciu, trzeba poznać dobrze zasady udzielania pierwszej pomocy. Możesz je poznać na stronie www.fundacjaneli.org/usta-pysk

Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych

To coroczne święto stworzone głównie z myślą o dzieciach. Będzie obchodzone zawsze dnia następnego po Dniu Dziecka, czyli 2 czerwca. Dzieci są głównymi odbiorcami akcji z kilku powodów. Po pierwsze, najmłodsi mają ogromny wpływ na dorosłych i ich działania, a po drugie, ucząc dzieci zasad udzielania pierwszej pomocy, budujemy odpowiedzialne społeczeństwo, które w przyszłości będzie troszczyć się o losy zwierząt. Dzięki materiałom opracowanym przez Fundację ci młodsi, ale również dorośli, dowiedzą się, co należy zrobić w sytuacji, gdy np. pies lub kot zakrztusi się jedzeniem, bądź jak pomóc zwierzakowi, który nagle straci przytomność.

W imieniu Neli i wszystkich zwierząt dziękujemy!


Logo akcji Usta-Pysk


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe