MENU

Kalendarz internetowy

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

W roku 2021 Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu przypada na 16 maja (niedziela)


To święto zostało ustalone przez Papieża VI w czasach, kiedy nie było jeszcze Internetu. Dziś odgrywa on jednak równie dużą rolę w naszym życiu co inne środki masowego przekazu jak telewizja, radio i prasa. Data święta 24 stycznia związana jest ze wspomnieniem w Kościele katolickim św. Franciszka Selezego, który jest patronem dziennikarzy.

© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.