Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego

W roku 2024 Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego przypada na 30 maja (czwartek)

Do Światowego Dnia Stwardnienia Rozsianego pozostał jeszcze 1 dzień.

Tego dnia organizowane są wykłady oraz spotkania, na których poruszane są tematy dotyczące choroby, sposobów leczenia, rehabilitacji oraz innych form pomocy osobom cierpiącym na tę chorobę. Światowy Dzień został zainicjowany przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego.

Co to jest Stwardnienie Rozsiane? To choroba przewlekła, która dotyka najczęściej osoby między 20,a 40 rokiem życia. Jej istotą jest nieprawidłowe przekazywanie impulsów nerwowych. Szacuje się,iż dotyczy ona ok. 45 tysięcy osób w Polsce, a może i nawet trochę więcej. Jest to choroba, która częściej dotyka kobiety. Nieleczona może prowadzić do inwalidztwa.

Jakie są przyczyny powstawania choroby? Niestety nie wiadomo, co przyczynia się do zachorowania na tę chorobę, jednakże można tylko przypuszczać, iż może wiązać się z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu immunologicznego, czynnikami środowiskowymi oraz genetycznymi. Co do czynników dziedzicznych to większość osób uważa, że Stwardnienie nie należy do grupy chorób dziedzicznych. Jakie są objawy? Do typowych objawów występujących w tej chorobie zalicza się m. in. kłopoty z utrzymaniem równowagi, problemy zw. koordynacją ruchową, zaburzenia czucia oraz problemy ze wzrokiem. W późniejszej fazie może dojść do zawrotów , upadków, problemów zw. z obniżeniem napięcia zwieracza.

Jakie są rodzaje Stwardnienia Rozsianego? Stwardnienie rozsiane dzielimy na remitująco- nawracające (występuje najczęściej). Ten rodzaj pojawia się u osób ok. 40 roku życia i polega na rzutach i remisji, czyli pojawianiu się i znikaniu objawów. Innym rodzajem jest stwardnienie wtórne postępowe (najczęściej u osób powyżej 40 roku życia). Ten rodzaj choroby powoduje nieustanne pogarszanie się zdrowia pacjenta. Można także wyróżnić Stwardnienie pierwotne postępujące oraz pierwotne postępujące z zaostrzeniami. Ten pierwszy rodzaj dot. głównie mężczyzn. Charakteryzuje się nasilonymi objawami już od samego początku choroby, natomiast Stwardnienie pierwotne postępujące z zaostrzeniami związane jest z niepełnosprawnością oraz brakiem jakiejkolwiek poprawy stanu zdrowia. Dotyczy głównie 5% pacjentów.

Stwardnienie Rozsiane to choroba, która wymaga specjalistycznego leczenia oraz nieustannej rehabilitacji. Zachęcamy do okazania wsparcia oraz pomocy osobom, które cierpią na tą przewlekłą chorobę.