MENU

Kalendarz internetowy

Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie

W roku 2021 Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie przypada na 21 września (wtorek)

Do Międzynarodowego Dnia Pokoju na Świecie pozostał jeszcze 1 dzień.

Wojna nigdy nie przynosi żadnej ze stron konfliktu korzyści. Społeczeństwu mają to uświadamiać coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju na Świecie, podczas których zwraca się uwagę na trwające obecnie konflikty i ich tragiczne skutki dla ludności cywilnej.


© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.