MENU

Kalendarz internetowy

W roku 2021 Wielki Czwartek przypada na 1 kwietnia (czwartek)


W Kościele katolickim to ruchome święto obchodzone jest na pamiątkę ustanowienia przez Jezusa Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Ukoronowaniem tego dnia jest Msza Wieczerzy Pańskiej, która kończy okres Wielkiego Postu i rozpoczyna Triduum Paschalne.
Zobacz też: Wielkanoc

Terminy

Zobacz również

© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.