MENU Kalendarz Kalbi

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

W roku 2022 Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci przypada na 30 kwietnia (sobota)

Do Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci pozostały jeszcze 184 dni co stanowi 6 miesięcy i 2 dni.

Każdy z nas powinien reagować w sytuacji, gdy najmłodsi padają ofiarą przemocy. Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci dobitnie o tym przypomina.


© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.