MENU

Kalendarz internetowy

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

W roku 2021 Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci przypada na 30 kwietnia (piątek)


Każdy z nas powinien reagować w sytuacji, gdy najmłodsi padają ofiarą przemocy. Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci dobitnie o tym przypomina.

© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.