Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

W roku 2024 Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci przypada na 30 kwietnia (wtorek)

Do Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci pozostało jeszcze 69 dni co stanowi 2 miesiące i 9 dni.

Każdy z nas powinien reagować w sytuacji, gdy najmłodsi padają ofiarą przemocy. Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci dobitnie o tym przypomina.


Nietypowe