Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

W roku 2022 Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci przypada na 30 kwietnia (sobota)

Każdy z nas powinien reagować w sytuacji, gdy najmłodsi padają ofiarą przemocy. Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci dobitnie o tym przypomina.


Nietypowe

© Copyright 2011-2022 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.