Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

W roku 2024 Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci przypada na 30 kwietnia (wtorek)

Każdy z nas powinien reagować w sytuacji, gdy najmłodsi padają ofiarą przemocy. Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci dobitnie o tym przypomina.