Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

W roku 2023 Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci przypada na 30 kwietnia (niedziela)

Każdy z nas powinien reagować w sytuacji, gdy najmłodsi padają ofiarą przemocy. Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci dobitnie o tym przypomina.


Nietypowe