Zielone Świątki

W roku 2024 Zielone Świątki przypadają na 19 maja (niedziela)

Kiedy wypadają Zielone Świątki?

Data Zielonych Świątek jest uzależniona od daty innego ruchomego święta – Wielkanocy. Zesłanie Ducha Świętego wypada zawsze za 49 dni od Niedzieli Wielkanocnej (w maju albo w czerwcu). Stąd jeszcze inna nazwa tego Święta – Pięćdziesiątnica.

Święto to w kościele katolickim ma status uroczystości liturgicznej i jest obchodzone przez dwa dni (niedziela i poniedziałek). O ile pierwszy dzień tego święta jest wolny od pracy (co tak naprawdę niewiele zmienia) to mało osób wie, że do 1951 r. Polacy nie pracowali również w drugi dzień Zielonych Świątek czyli mieli przedłużony weekend. Dzisiaj na wolny poniedziałek mogą liczyć wyznawcy Kościoła Zielonoświątkowego (zasada ta obowiązuje od 1997 r.). Na świecie na dwudniowe obchody Pięćdziesiątnicy mogą liczyć kraje, gdzie przeważają wyznania protestanckie np. Niemcy, Holandia czy Dania.

Zielone Świątki – a cóż to za święto?

Wielu historyków twierdzi, że Zielone Świątki jako pierwotnie pogańskie dotyczyły obchodów święta wiosny. Niektórzy kojarzą je również ze słowiańskim świętem Stado i ze zwróceniem się w stronę przyrody.

Prowadzono magiczne praktyki mające zapewnić obfite plony. Zgodnie z przysłowiem „na Zielone Świątki robimy porządki” wszyscy dokładnie sprzątali obejścia oraz zgodnie ze zwyczajem przyozdabiano domy kwiatami i gałązkami a po południu odbywały się procesje, gdzie święcono zasiane pola i śpiewano pieśni.

Należy pamiętać, że czas zielonoświątkowy to był przednówek i rolnicy z „sercem na ramieniu” czekali jakie w tym roku będą plony. Od tego zależało jaki będzie cały rok – czy będzie „na bogato” czy raczej oszczędnie.

Obecnie Zielone Świątki to bardzo istotne święto kościelne, którego nazwa brzmi Święto Zesłania Ducha Świętego. Zgodnie z Pismem Świętym 50 dni po Zmartwychwstaniu Jezusa na zgromadzonych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty, z którego mocą apostołowie mówili w wielu językach oraz otrzymali charyzmaty.

„Jarmarki na dziewczęta”

W związku z tym, że Zielone Świątki to obrzędowe powitanie lata to właśnie wtedy była uskuteczniania praktyka znana jako „jarmarki na dziewczęta”, które miały na celu kojarzenie par. Urządzano zabawy podczas których w trakcie tańców i śpiewów mężczyźni oglądali wszystkie panny i już wiedzieli na którą kobietę „zagną parol” tego lata.

Zobacz też: Wielkanoc