Dzień Dziecka

W roku 2024 Dzień Dziecka przypada na 1 czerwca (sobota)

Do Dnia Dziecka pozostały jeszcze 94 dni co stanowi 3 miesiące i 4 dni.

Obok gwiazdki to pewnie ulubiony dzień wszystkich dzieciaków. Uchwaliło go w 1954 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw najmłodszych zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.


Nietypowe