Dzień Dziecka

W roku 2023 Dzień Dziecka przypada na 1 czerwca (czwartek)

Obok gwiazdki to pewnie ulubiony dzień wszystkich dzieciaków. Uchwaliło go w 1954 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw najmłodszych zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.


Nietypowe