Dzień Dziecka

W roku 2022 Dzień Dziecka przypada na 1 czerwca (środa)

Do Dnia Dziecka pozostały jeszcze 3 dni.

Obok gwiazdki to pewnie ulubiony dzień wszystkich dzieciaków. Uchwaliło go w 1954 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw najmłodszych zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.


Nietypowe

© Copyright 2011-2022 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.