MENU

Kalendarz internetowy

Dzień Dziecka

W roku 2021 Dzień Dziecka przypada na 1 czerwca (wtorek)


Obok gwiazdki to pewnie ulubiony dzień wszystkich dzieciaków. Uchwaliło go w 1954 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw najmłodszych zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.

© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.