MENU

Kalendarz internetowy

Dzień Nauczyciela

W roku 2021 Dzień Nauczyciela przypada na 14 października (czwartek)

Do Dnia Nauczyciela pozostało jeszcze 121 dni co stanowi 3 miesiące i 29 dni.

Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony co roku przez 650 tysięcy nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Święto ustanowione zostało w 1972 roku jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 r. formalnie święto zostało nazwane Dniem Edukacji Narodowej, choć nadal powszechnie nazywane jest po prostu Dniem Nauczyciela. Data 14 października upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Jest powszechnie obchodzony we wszystkich instytucjach związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach. W dowód wdzięczności za trud włożony w nauczanie pedagodzy obdarowywani są kwiatami i drobnymi upominkami. To również okazja do wyróżnienia najbardziej zasłużonych pracowników – tego dnia Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom Krzyże Zasługi, medale oraz nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Święto nauczycieli obchodzone jest w większości państw na świecie, w różne dni. Są oni wszak jedną z najliczniejszych grup zawodowych na świecie. Ich status w Polsce postrzegany jest bardzo różnie. Podczas gdy część opinii publicznej uważa, że nauczyciele są zbyt uprzywilejowani (dużo dni wolnych, mniejsza liczba godzin pracy w tygodniu, prawo do wcześniejszej emerytury), sami pedagodzy czują się niewystarczająco wynagradzani za swoją pracę. Największe strajki nauczycielskie w Polsce miały miejsce w latach 90. W ostatnich latach obyło się bez tak drastycznych kroków – związkowcy porozumieli się zawczasu z rządem i nauczyciele doczekali się kilku skromnych podwyżek. Pensja nauczycielska wciąż jednak pozostawia wiele do życzenia. Nauczyciel rozpoczynający po studiach pracę w szkole zarabiał w 2012 roku ok. 2265 zł brutto. Pensje nauczycieli reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Od 1 września 2020 r. w zależności od stopnia awansu zawodowego minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego brutto wynosiła od 2949 zł (nauczyciel stażysta) do 4046 zł (nauczyciel dyplomowany).

Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe
© Copyright 2011-2021 by Kalbi.PL Wszelkie prawa zastrzeżone.