Dzień Nauczyciela

W roku 2024 Dzień Nauczyciela przypada na 14 października (poniedziałek)

Do Dnia Nauczyciela pozostały jeszcze 92 dni co stanowi 3 miesiące.

Nauczyciele to zawód cieszący się dużym zaufaniem społecznym, co dodatkowo podkreśla odpowiedzialność, jaka na nich ciąży. To właśnie oni, wraz z rodzicami, kształtują światopogląd młodego pokolenia. 14 października przypada ich uroczyste święto.

Historia Dnia Nauczyciela

Święto nauczycieli swoje początki ma jeszcze w latach 50. XX wieku. W 1957 roku podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego zaproponowano, by 20 listopada został Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela. W 1972 roku potwierdzono to oficjalną ustawą znaną jako Karta praw i obowiązków nauczyciela, zmieniono jednak datę obchodów na 14 października. W ten sposób nawiązano do rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy króla Stanisława II Augusta w 1773 roku. Była to pierwsza w Polsce i w całej Europie władza oświatowa. To bardzo ważna instytucja w dziejach naszego kraju, ponieważ dotychczas edukacja w Rzeczypospolitej organizowana była przez zakon jezuitów. W związku z tym przedmioty niezwiązane z teologią katolicką były traktowane lekceważąco, co nie mogło zapewnić dobrego kształcenia uczniom. Poza tym ten system edukacji wykazywał się nietolerancją wobec niekatolików.

W 1982 roku Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiona została prze Kartę Nauczyciela, a święta oficjalnie zmieniło nazwę na Dzień Edukacji Narodowej. Obie nazwy są jednak używane do dziś, a wydarzenie jest świętem wszystkich pracowników oświaty.

W tym samym miesiącu (5 października) obchodzony jest także Światowy Dzień Nauczyciela.

Obchody Dnia Nauczyciela

Dzień Nauczyciela nierozerwalnie wiąże się z nagrodami i wyróżnieniami dla najlepszych pracowników oświaty. Są to złote, srebrne oraz brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia wręczane są na uroczystych galach oraz apelach przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół. Zwyczajowo życzenia nauczycielom składa też Prezydent RP wraz z małżonką.

Nauczyciele mogą też liczyć na pamięć tych najważniejszych dla nich ludzi, czyli uczniów. Otrzymują zazwyczaj drobne upominki jak kwiaty lub czekoladki, ale dzieci z okazji święta przygotowują też przedstawienia, na których recytują wiersze czy śpiewają piosenki. Dzień Edukacji Narodowej jest wolny od zajęć lekcyjnych.

W mediach w dniu święta sporo się mówi o nauczycielach. Znani ludzie wspominają swoich „belfrów”, o tym jak ich ukształtowali, jaki mieli wpływ na ich życie. Zawód nauczyciela cieszy się sporym zaufaniem społecznym, choć wiele osób docenia ich pracę dopiero po ukończeniu szkoły, w dorosłym życiu. Wtedy zapomina się o sporach z nauczycielami, złości za złe oceny czy uwagi, a najczęściej zostają tylko dobre wspomnienia, kojarzone z beztroskim dzieciństwem i młodością.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe
Inne święta tego dnia: