Dzień Nauczyciela

W roku 2022 Dzień Nauczyciela przypada na 14 października (piątek)

Do Dnia Nauczyciela pozostało jeszcze 11 dni.

Nauczyciele to zawód cieszący się dużym zaufaniem społecznym, co dodatkowo podkreśla odpowiedzialność, jaka na nich ciąży. To właśnie oni, wraz z rodzicami, kształtują światopogląd młodego pokolenia. 14 października przypada ich uroczyste święto.

Historia Dnia Nauczyciela

Święto nauczycieli swoje początki ma jeszcze w latach 50. XX wieku. W 1957 roku podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego zaproponowano, by 20 listopada został Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela. W 1972 roku potwierdzono to oficjalną ustawą znaną jako Karta praw i obowiązków nauczyciela, zmieniono jednak datę obchodów na 14 października. W ten sposób nawiązano do rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy króla Stanisława II Augusta w 1773 roku. Była to pierwsza w Polsce i w całej Europie władza oświatowa. To bardzo ważna instytucja w dziejach naszego kraju, ponieważ dotychczas edukacja w Rzeczypospolitej organizowana była przez zakon jezuitów. W związku z tym przedmioty niezwiązane z teologią katolicką były traktowane lekceważąco, co nie mogło zapewnić dobrego kształcenia uczniom. Poza tym ten system edukacji wykazywał się nietolerancją wobec niekatolików.

W 1982 roku Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiona została prze Kartę Nauczyciela, a święta oficjalnie zmieniło nazwę na Dzień Edukacji Narodowej. Obie nazwy są jednak używane do dziś, a wydarzenie jest świętem wszystkich pracowników oświaty.

W tym samym miesiącu (5 października) obchodzony jest także Światowy Dzień Nauczyciela.

Obchody Dnia Nauczyciela

Dzień Nauczyciela nierozerwalnie wiąże się z nagrodami i wyróżnieniami dla najlepszych pracowników oświaty. Są to złote, srebrne oraz brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia wręczane są na uroczystych galach oraz apelach przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół. Zwyczajowo życzenia nauczycielom składa też Prezydent RP wraz z małżonką.

Nauczyciele mogą też liczyć na pamięć tych najważniejszych dla nich ludzi, czyli uczniów. Otrzymują zazwyczaj drobne upominki jak kwiaty lub czekoladki, ale dzieci z okazji święta przygotowują też przedstawienia, na których recytują wiersze czy śpiewają piosenki. Dzień Edukacji Narodowej jest wolny od zajęć lekcyjnych.

W mediach w dniu święta sporo się mówi o nauczycielach. Znani ludzie wspominają swoich „belfrów”, o tym jak ich ukształtowali, jaki mieli wpływ na ich życie. Zawód nauczyciela cieszy się sporym zaufaniem społecznym, choć wiele osób docenia ich pracę dopiero po ukończeniu szkoły, w dorosłym życiu. Wtedy zapomina się o sporach z nauczycielami, złości za złe oceny czy uwagi, a najczęściej zostają tylko dobre wspomnienia, kojarzone z beztroskim dzieciństwem i młodością.


Oznaczenia
    - ważniejsze święta nietypowe i zwyczajowe
    - pozostałe święta nietypowe i zwyczajowe

Nietypowe