Kalendarz przysłów na październik 2023

Przysłowia polskie na październik 2023

1 N Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny .
2 Pn Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza.
3 Wt Na Gerarda gdy sucho lato będzie z pluchą.
4 Śr Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki pora.
5 Cz W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiada.
6 Pt W październiku kawek gromada, słotne dni nam zapowiada.
7 So Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny.
8 N Po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie.
9 Pn Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami.
10 Wt Na świętego Franciszka chłop już w polu nic nie zyska.
Na świętego Franciszka odlatuje pliszka.
11 Śr Październik spoczynku nie chce dać, każe orać, każe siać.
12 Cz Gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima.
13 Pt W Edwarda jesień twarda.
14 So Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.
15 N Kiepski gospodarz, co po Jadwidze do pola siać idzie.
Koło świętej Jadwigi babie lato fruwa na wyścigi.
Kto sieje na świętą Jadwigę, ten zbiera figę.
Od świętej Jadwigi z pola na wyścigi.
Do świętej Jadwigi pozbieraj jabłka, orzechy i figi.
16 Pn Kiedy w święty Gaweł słota, będzie w lecie dużo błota.
17 Wt Gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima.
18 Śr Październik chodzi po kraju, wygania ptactwo z gaju.
19 Cz Październik ciepły, będzie luty skrzepły.
20 Pt Idzie jesień, a tu pusta kieszeń.
21 So Od świętej Urszuli chłop się kożuchem otuli.
Od świętej Urszuli oczekuj śnieżnej koszuli.
Święta Urszula – perły rozsuła, miesiąc wiedział – nie powiedział, słońce wstało, pozbierało.
Święta Urszula i Kordula dzieci do pieca przytula.
22 N Ile razy przed nowiem w październiku śnieg spadnie, tyle razy wśród zimy odwilży przypadnie.
23 Pn Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń bywa zwykle pogodny.
24 Wt W jesieni prędko gdy liść z drzewa spadnie, to wkrótce zima będzie, każdy zgadnie.
25 Śr Jaki październik, taki marzec, doznał tego niejeden starzec.
26 Cz Na świętego Szymona i Judy spodziewają się śniegu i grudy.
27 Pt Jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa.
28 So Jak przyjdzie Szymon i Judy, zagoń bydło z pola do budy.
29 N Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny .
30 Pn Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza.
31 Wt Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki pora.
Przysłowia polskie na listopad

Nietypowe