Kalendarz przysłów na wrzesień 2023

Przysłowia polskie na wrzesień 2023

1 Pt Pierwszy września pogodny, w zimie czas wygodny.
Dzień świętego Idziego, gdy się wypogodzi, cztery niedziele potem pogodą dogodzi.
Gdy na święty Idzi ładnie, śnieg na pewno późno spadnie.
Gdy święty Idzi burzliwie się poda, przez cały wrzesień niestała pogoda.
Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma.
Na święty Idzi chłop podwieczorku nie widzi.
Na święty Idzi, to się w polu tylko bydło i oracza widzi.
Święty Idzi gruszkę na drzewie widzi.
Święty Idzi wiedzie wrzesień, wnet nadejdzie dżdżysta jesień.
Wielka dla zboża i siewki wygoda, gdy w święty Idzi przyświeca pogoda.
2 So Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma.
Szron wrześniowy i pajęczyny po ziemi, są snadź znakiem tęgiej zimy.
3 N Wrzeszczy wrzesień, że już jesień.
4 Pn Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń.
5 Wt Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie.
6 Śr Jak we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzno, ale lekka zima.
7 Cz Święta Regina mgły rozpina.
W dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny.
Święta Regina gałęzie ugina.
8 Pt Gdy Narodzenie Maryi pogodne, to będzie tak cztery tygodnie.
Gdy na Siewną jest błękitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie.
Jakie Najświętszej Maryi Panny urodziny, takie też i imieniny (15.09).
Jeśli w Maryi Narodzenie nie pada, to sucha jesień się zapowiada.
Kiedy Panna się rodzi, już jaskółka odchodzi.
W Narodzenie Panny Marii pogodnie, tak będzie cztery tygodnie.
W Narodzenie Panny pluta, w zimie zedrzesz buta.
W Narodzenie Panny jaka pogoda, osiem tygodni takich nam poda.
9 So Gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają.
10 N Na świętego Łukasza jest w domu chleb i kasza.
11 Pn Gdy na Jacka pogodnie, suche w jesieni dnie.
Jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha.
Ze wszystkich świętych najlepszy Jacek, bo kto żyje dostał placek.
Jeśli na świętego Prota jest pogoda albo słota, to na świętego Hieronima (30.09) deszczyk jest, albo go ni ma.
12 Wt Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi pluchy.
13 Śr Czym dłużej jaskółki we wrześniu zostają, tym dłużej piękne i jasne dni bywają.
14 Cz Na Podwyższenie Świętego Krzyża jesień się przybliża.
15 Pt Jakie Najświętszej Maryi Panny urodziny (08.09), takie też i imieniny (15.09).
Nikodem gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy.
Pogoda na Nikodema - niedziel cztery deszczu nie ma.
16 So Im głębiej we wrześniu grzebią się robaki, tym srożej się zima da ludziom we znaki.
17 N Jaką pogodę na nowiu da wrzesień, taka bywa zwykle przez całą jesień.
18 Pn Kiedy Irena z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa.
19 Wt Na świętego Teodora zapełniona komora.
20 Śr Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny zimy znak.
21 Cz Gdy na święty Mateusz śnieg przybieżał, będzie po pas całą zimę leżał.
Mateusz bez dżdżów potoku da win do przyszłego roku.
Na Mateusza słońce grzeje, po Mateuszu wiatr ciepło wywieje.
Na świętego Mateusza dostanie kapusta kapelusza.
Na święty Mateusz jeśli mróz, jeszcze sanie do szopy włóż.
Na święty Mateusz płaszcz miej, a na święty Michał (29.09) futro wdziej.
Niech po świętym Mateuszu chucha, kto sobie nie kupił kożucha.
Pogoda na świętego Mateusza cztery niedziele się nie rusza.
Święty Mateusz dodaje chłodu i raz ostatni podbiera miodu.
22 Pt Joachima boską mocą dzionek już się równa z nocą.
Jeśli jasny Maurycy, to rad w zimie wiatr ryczy.
Jeśli Maurycy ma jasne lice, to przyprowadzi wnet nawałnicę.
Maurycy jak się śmieje, wiater rychło powieje.
23 So Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.
24 N Gerard czasem wróży na to, że z nim przyjdzie drugie lato.
Na Gerarda, gdy sucho, zima będzie z pluchą.
25 Pn Gdy Kleofas we mgle chodzi, mokrą zimę zwykle zrodzi.
26 Wt We wrześniu, gdy tłuste ptaki, srogo się zima da ludziom we znaki.
27 Śr Straszna jest wrześniowa słota - miarka deszczu, korzec błota.
28 Cz Na świętego Wacława w polu pustki, w domu sława.
Gdy na Wacława i Michała (29.09) jasno, nie będzie w zimie ciasno.
29 Pt Do Michała przymrozków ile i w maju tyle.
Gdy deszcz w świętego Michała, będzie łagodna zima cała.
Gdy dębówki obrodzą na Michała, to w Narodzenie śniegu fura cała.
Gdy na Michała obrodzą żołędzie, dużo śniegów w zimie będzie.
Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima trwała.
Deszcze Michałowe prawią w zimie powietrze zdrowe.
Gdy w Michała deszcz spadnie, lekka zima będzie snadnie.
Gdy w Michała wiatr od wschodu lub północy, w zimie mrozy wielkiej mocy.
Gdy wietrzno w Michała, będzie mroźna zima cała.
Jeśli bociany do Michała zostały, nie będzie mrozów przez grudzień cały.
Jeśli deszcz na Michała, zima będzie nie trwała.
Jeśli nie odlecą ptaszki do Michała, do Wigilii zima nie nastąpi trwała.
Jeżeli święty Michał deszczem przysłuży, to suchą wiosnę nam wróży.
Kiedy na Michała wiatr północny wieje, na ładną pogodę chłop traci nadzieję.
Noc jasna na Michała, zima ostra i trwała, gdy noc słotna, zima do końca grudnia lekka i błotna.
Od świętego Michała trąbka myśliwego do boru woła.
Po świętym Michale wolno paść i na skale.
Ptaszki do Michała, zima gdzieś została.
Ptaszki przed Michałem odleciały, będzie ostry grudzień cały.
Święty Michał lato przekichał.
W Michała, kiedy deszcze wszędzie, cała zima lekka będzie.
Zbytek na świętego Michała żołędzi, wiele śniegu w Boże Narodzenie napędzi.
30 So Wiele ostu we wrzesień wróży pogodną jesień.
Przysłowia polskie na październik

Nietypowe